Ettevõtjale

Miks investeerida disaini?

Disaini tasub investeerida, sest pole midagi kallimat kui odav disain. Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonnajuhataja ja professor Martin Pärn leiab, et hea disainer peaks püsima värske ka kogemustest olenemata. Kuid hea idee on palgata ka noor disainer ning lasta firmal areneda koos temaga. „Parim tulemus saavutatakse siis, kui firma eesmärk ja disaineri nägemus sellest, on kokkusulanud» ütleb Pärn.

Äri ja disaini ühendamisel ning firmajuhi ja disaineri koostöös on võimalik luua ilusaid ning samas vajalikke asju. Püsivalt kõrge tase tootedisainis tõstab ettevõtet esile teiste sarnaste seast ning aitab kaasa nii piirkondlikule kui rahvusvahelisele edule.

Eestis on firmade koostöö disaineritega kahjuks veel üsna algses faasis. Eesti olukorda võiks võrrelda Hiinaga, kus paljudes firmades kujundavad tooteid oma töölised, kelle palk jääb kaugele maha professionaalse disaineri omast.

Ettevõtte esimeseks ülesandeks alustades koostööd disaineriga on varustada teda andmetega, millest ta saaks lähtuda toote kujundamisel. Disaineri jaoks on kõige olulisem teada, millist sõnumit firma soovib oma toodetega edastada ning millisele sihtgrupile.

Sageli tellivad firmad turu-uuringuid, et saada infot klientide harjumustest. Hea näide niisuguste uuringute kohta annab Norra film „Köögilood», mida näidati 2003. aasta PÖFFil. „Köögilood» jutustavad 1950-ndatel aastatel Norras läbi viidud eksperimendist, kus köögimööbli paremaks kavandamiseks saadeti majapidamistessse vaatlejad, kes istusid kööginurgas ja pidasid päevikut köögiaskelduste kohta. Kuid sellised uuringud annavad infot tegelikult üksnes juba olemasoleva toote kohta. Uue toote loomisel on abiks pigem sotsioloogilised uurimused, mis annavad infot selle kohta, kuidas muutuvad inimeste harjumused. Näiteks kas tänapäeval süüakse sagedamini kodus või väljas, kas lastega jäävad koju rohkem isad või emad jms. Headel disaineritel peab olema tugev empaatiavõime, nii et nad oskaksid panna ennast samasse olukorda toote sihtgrupiga.

Palgates disaineri, kellel on uudsed ideed ning hea arusaamine toote sihtgrupist ning firma taotlustest, investeerib ettevõtja oma firma tulevikku, kuna firma tooted loovad suures osas firma maine.